Författare finns det gott om. Men vissa har klarat sig lite bättre än andra. Läs mer om några av de mest uppmärksammade författarna som finns här.