HomeHammarFotograferGallerie OddnerReprotipsKarl Lärka

      SVEA ROMSON (GIFT 1925 MED KARL LÄRKA). ÖSTNOR 1925.