HomeHammarFotograferGallerie OddnerReprotipsKarl Lärka

        HÅRKULLAN STIKÅ ANNA ERSDOTTER I BRÅMÅBO. SOLLERÖN 1920.