HomeHammarFotograferGallerie OddnerReprotipsKarl Lärka

        JÖNS KNUTSSON I STORSÄTER. IDRE 1920.