HomeHammarFotograferGallerie OddnerReprotipsKarl Lärka

     OLPERS ANNA VID KOLMILAN. ÖSTNOR 1920.