Kvalitet:               

10% teknik, och 90% kommunikation.mmmmmmmmm Alla har tillräckligt med teknik, men det gäller att prata före om vad man förväntar och inte efter om hur det blev.

Reproducera? Vi kan inte i tryck reproducera bilder. Vi gör en kopiering, sett med fotografens ögon, som är anpassad till de begränsningar trycktekniken ger. Ögat kan se miljontals färger, likaså dataskärmen, men i trycket kan vi endast trycka ca 6.000 färger på bestruket papper och ca 4.000 färger på obestruket papper. Detta måste vi kompensera för. Bilderna blir ofta murrigaIi tryck. I repron bör vi göra "gladare" bilder. De färger som blandas blir smutsiga. Orange blir ofta brunaktigt. Grönt blir inte så krispigt som vi vill.

 

    1 = visuell rymd

    2 = RGB-rymd

    3 = Dataskärmens rymd

    4 = CMYK-tryckrymd  

                                             Vad göra?