Photoshoptips
HomeHammarFotograferGallerie OddnerReprotipsKarl Lärka

      v

     Grundbild fixas i Photoshop.

 m

1) Gå till "Intensitet/Kontrast" och öka ca 20%. mmmm

     

     2) Gå till "Nyans/Mättnad" och öka mättnaden ca 5%.

3) Gå till "selektiv färgförändring".  m

Minska magenta+svart i grönt och cyan+svart i rött.