Nittonhundraåttiofyra eller 1984 är en riktig klassiker som många läst under sin skoltid. Många anser att romanen på sätt och vis förutspådde det samhälle vi lever i idag. Tack och lov har inte alla aspekter förverkligats men nog går det att känna igen många av de delar som George Orwell skrev om. Boken publicerades redan 8 juni 1949.

Boken som skapar diskussioner

Boken något av förutspådde det kommunikationssamhälle som växte fram under 1900-talets slut. Tack och lov ser vi inte alls den dystopiska framtid som 1984 skildrade och genomslaget av internet har inneburit att människor kan utbyta idéer på ett sätt som aldrig tidigare i människans historia. Idag är det betydligt lättare att kommunicera med hjälp av tekniken, än då boken skrevs. Samhället ser helt annorlunda ut, ett exempel är elektronisk valuta som inte är knutet till något särskilt land. Vill man veta mer om detta är det väl värt ett besök hos https://bitcoin-guiden.se/kopa-bitcoin för att få mer kött på benen. Idag går det med teknikens hjälp att se vart de flesta människor rör sig. Det förekommer dock alltid en diskussion om vart gränsen ska gå, och ofta nämns boken 1984 som ett exempel.

Storebror ser dig

Grunden i boken behandlar ett samhälle som styrs som en diktatur, närmare bestämt provinsen Airstrip One som ska vara ett före detta Storbritannien. Här härskar en kommunistisk diktatur och allt som sker i samhället gör så under ständig övervakning av staten. En enorm apparat utför närmast en hjärnkontroll över invånarna och de som styr går under namnet ”Partiet”. Huvudpersonen i romanen är Winston Smith, en tjänsteman som arbetar på sanningsministeriet. Där handlar arbetet om att ändra historien så att det bättre passar Partiets propaganda. Bokens handling tar fart då han bestämmer sig för att göra uppror mot Partiet, eller Storebror som han kallar det. Orwell kunde förutspå många händelser i vårat samhälle, såsom det övervakningssamhälle vi numera lever i. I boken uppfinns det välkända uttrycket ”Storebror ser dig”.