Vad är klassisk litteratur egentligen? Vilka böcker räknas till denna kategori? Svaret på dessa frågor samt mycket mer om ämnet klassisk litteratur hittar du här.